Τίτλος Προγράμματος: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ


1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Η δράση περιλαμβάνει την διοργάνωση ενός διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα το περιβάλλον για τα σχολεία του Νομού Ηλείας, αντίστοιχης έκθεσης διάρκειας μιας εβδομάδας,δύο ενημερωτικών ημερίδων, τη δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού που θα μοιραστεί στους μαθητές των τριών πρώτων σχολείων κάθε βαθμίδας.

Τέλος όλα τα παραπάνω θα συνοδεύονται από ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες. Στόχος είναι η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου του Νομού Ηλείας, μιας περιοχής που έχει πληγεί σημαντικά σε περιβαλλοντικό επίπεδο από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.Απώτερος στόχος της προτεινόμενης πράξης αποτελεί η ευαισθητοποίηση-ενημέρωση των παιδιών και εφήβων-μαθητών ολόκληρου του Ν. Ηλείας σχετικά με τα οφέλη της αγοράς και χρήσης των ελληνικών προϊόντων διατροφής.

Πιο συγκεκριμένα μέσω των προτεινόμενων ενεργειών θα γίνει προσπάθεια ώστε οι νέοι καταναλωτές να γνωρίσουν καλύτερα την φύση που τους περιβάλλει και να πληροφορηθούν για τα προϊόντα που αυτή τους προσφέρει καθώς και τα οφέλη στην υγεία τους. Το παραπάνω στοιχείο σε συνδυασμό με την ανάγκη στήριξης των ελληνικών προϊόντων διατροφής, εν καιρώ κρίσης, αποκτούν πολλαπλή σημασία καθότι:

•  Ενημερώνεται ένα μεγάλο τμήμα του ενεργού καταναλωτικού πληθυσμού του Ν. Ηλείας, στον οποίο δίδεται η δυνατότητα να διαμορφωθεί έντονη καταναλωτική συνείδηση.

  Οι νέοι μαθαίνουν για τα προϊόντα της φύσης και τον τρόπο που αυτά φτάνουν στο τραπέζι τους μέσω ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων.

  Ενημερώνονται δάσκαλοι, καθηγητές, γονείς και μαθητές γενικά για τους κινδύνους που διατρέχει το φυσικό περιβάλλον καθώς και προτεινόμενους τρόπους προστασίας.

Όλα τα παραπάνω τα μαθαίνουν και βιωματικά μέσω του διαγωνισμού και της έκθεσης ζωγραφικής αλλά και ουσιαστικά μέσω της ημερίδας, των βιβλίων και των cd-rom που θα τους διανεμηθούν. Θα ακολουθήσει ενημερωτική ημερίδα θα απευθύνεται στους πολίτες με θέμα τα δικαιώματα των καταναλωτών και πως αυτά προασπίζονται

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η περιβαλλοντικής ευαισθητοποίηση των μαθητών δημοτικού-γυμνασίου και λυκείου του Νομού Ηλείας μέσω διαγωνισμού ζωγραφικής για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. τα έργα θα εκτεθούν σε έκθεση που θα λειτουργήσει σε ειδικά διαμορφωμένο και επισκέψιμο χώρο, διάρκειας μιας εβδομάδας.

Θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα μοιραστεί στους μαθητές των τριών πρώτων σχολείων κάθε βαθμίδας, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για τους μαθητές όπου θα απονεμηθούν τα βραβεία ενώ η δεύτερη θα απευθύνεται στους πολίτες του Ν. Ηλείας με θέμα τα δικαιώματα των καταναλωτών και πως αυτά προασπίζονται.

Συνάφεια της προτεινόμενης πράξης με τους Ειδικούς Στόχους της Πρόσκλησης:

•  Αναβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και
•  Ενίσχυση και την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή