Έχεις το δικαίωμα να επιστρέψεις προϊόντα που αγόρασες μέσω διαδικτύου εντός 14 ημερών

Έχεις δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης
ελαττωματικών προϊόντων

 Έχεις το δικαίωμα δωρεάν βοήθειας από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών για προβλήματα με έμπορο στο εξωτερικό

Οι πελάτες σου θα έρθουν πάλι σε σένα
   

 Έχεις το δικαίωμα ειλικρινούς διαφήμισης

Δικαιούσαι συμβάσεις χωρίς αθέμιτες ρήτρες